6 Şubat 2010 Cumartesi

Merhabalar TUİÇ Gönüllüleri,

Bir süredir TUİÇ Eş Başkanları arasında yaşanan bazı görüş farklılıkları sebebiyle TUİÇ ağında ileriye dönük belirsizlikler meydana gelmiştir. Aslında bu süreçte yaşanan fikir ayrılıklarının biz TUİÇ Gönüllülerinin üst oluşuma bakışını netleştirme açısından yararlı geçtiğini düşünüyorum. Bu noktada TUİÇ içerisinde Gönüllülerimize ve yapılanmamıza olan gönülden bağımı, Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nin birleşme projesi olarak Mayıs 2008 Tarihinde Burak YALIM ve Kemal GÜLPINAR tarafından ortaya koyduğumuz ilk andan itibaren tüm sıcaklığımla şu anda da koruduğumu ifade etmek isterim. TUİÇ üst oluşumuna şahsım tarafından, koyulan TUİÇ ismi ve bugün bu ismin sadece Türkiye’de değil, tüm gönüllülerimizin çabalarıyla, Balkan Yarımadasından, Güney Amerika’ya uzanan alanda tüm dünyada Ulusla arası İlişkiler camiasında hatırı sayılır bir yerde olduğunu görmek beni çok memnun etmektedir.

Kemal GÜLPINAR kimdir?

Ben Kemal GÜLPINAR, kendimi kısaca TUİÇ’e sanal ortam üzerinden üye olan arkadaşlarımıza ve Biga Çanakkale 2010 Toplantısı’na katılan Gönüllülerimize tanıtmak istiyorum, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler III. Sınıf Öğrencisiyim, aynı zamanda E.Ü İİBF Uluslararası İlişkiler Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı iki senedir sürdürmekteyim. Bununla beraber, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları'nın İzmir Şubat 2009’da Kurumsal yapılandırma aşamasını gerçekleştirmek için adım attığı ve toplantı sonucunda katılımcılar tarafından oybirliği ile kabul edilen, İzmir Diyalog İyi Niyet Deklarasyonu ile beraber şekillenen Eş Başkanlık Sisteminde mevcut 8 Eş Başkandan birisiyim.

Neden bir E-Mail hazırlıyorum?

Çanakkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve yakın zamana kadar da ÇOMU UİT Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, Burak YALIM’IN, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları’nın Facebook grubuna gönderdiği “Eskişehir Toplantısı” hakkındaki mailde şahsımı bizzat ilgilendirdiğini düşündüğüm bazı noktaları, siz değerli TUİÇ Gönüllülerine açıklama gereği duydum. Bu noktaları belirli alt başlıklar halinde sizlere sunmak istiyorum. Bu alt başlıklar sonrasında TUİÇ’in geçirmiş olduğu süre içerisinde elde edilen raporları ve TUİÇ İzmir Yaz Görüşmeleri 2009 katılımcılarının da büyük özverileri ile oluşturduğumuz çalışmaları tüm bunların damıtılması ile oluşan bir “ TUİÇ Değerlendirme Analiz Ön Taslağı 2010” adıyla şahsımın derlemeye çalıştığı çözüm önerilerini de “TUİÇ Eskişehir Toplantısı 2010” için siz değerli katılımcılara sunmak istiyorum.

TUİÇ Eskişehir Toplantısı’na olan Bakışım?

Vurgulamak isterim ki TUİÇ Eskişehir Toplantısı TUİÇ açısından bir dönüm noktası olacaktır,TUİÇ geleceğini hep beraber büyük bir uzlaşı ve ortak akılla çizecektir ve tüm TUİÇ Gönüllülerinin işbirliği ve ortak iradesi sayesinde daha başarılı dönemleri hep birlikte göreceğimize inancım tamdır.Bu sözlerimle beraber fikir ayrılıkları hususundaki bahisleri kapatıp, TUİÇ yararı temelinde yapıcı eleştirel ortamda yapılacak sonrada, artık TUİÇ’in geleceğine odaklanmamız gerekliliğinin altını çizer ve tüm TUİÇ GÖNÜLLÜLERİ’nin ortak potada yer alıp, ileriye doğru kararlı ve azimli bir şekilde ortak vizyonla yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bir TUİÇ Gönüllüsü olarak bu aşamada elimden geleni tıpkı iki yıla yaklaşan sürecinden başından beri yapmaya çalıştığım gibi, devam ettirmeye var gücümle sizlerle çalışacağım.
TUİÇ Eskişehir Toplantısı 2010’da öğrenci sunumları yapılacağı bizlere iletilmiştir, bu aşamada Türk Dış Politikası başta olmak üzere sunumlar hususunda katkıda bulunmayı arzulamaktayım. Umuyorum ki üst başlıklar görevli arkadaşlar tarafından belirlenmiş,veyahut belirlenmemişse bende elimden geleni yaparak akademi alanında,daha önce yapmış olduğum gibi,gönüllü olarak çalışabilirim. İkinci olarak diğer günde yukarıda ifade ettiğim şekilde TUİÇ Değerlendirme Analizi 2010 Ön Taslağı’nı ana hatlarıyla siz değerli TUİÇ Gönüllüleri’ne yazılı ve görsel olarak sunmak istiyorum,bu aşamada program içerisinde şahsıma uygun bir zaman dilimi ayırabilinirse toplantının daha verimli geçeceğine dair inancım bulunmaktadır, ki bu noktada ev sahibi Ozan Deniz HİNTBAHAR’IN kendisiyle daha önceki görüşmelerimde mutlaka olmasını istediğini vurgulamadan geçmek istemiyorum,bir anlamda da ayrıca teşekkür ediyorum.

TUİÇ Çanakkale İstişare Toplantısı’na olan Bakışım?

Öncelikle belirtmek isterim ki, ben bir TUİÇ Gönüllüsü olarak, Çanakkale’de düzenlenmiş olan İstişare Toplantısı’na katılan arkadaşlarımı tebrik ederim. Kendilerinin TUİÇ bünyesine katılımları ve orada gerçekleştirmiş oldukları fikir teatileri, beni bizzat şahsımı çok memnun etmiştir. Burak YALIM’ın “bazı çevreler “ olarak işaret ettiği şahsımı ve ilgili toplantıyı illegal edildiğine dair görüşlere ise kesinlikle katılmamaktayım. Ben, TUİÇ karar verici mekanizmaları devre dışı bırakılarak yapılmış olan bir toplantı fikrinin TUİÇ Belgelerine göre olamayacağını belirtmeye çalışmıştım. Bu aşamada gönderdiğim mailde kullandığım üslup değerli TUİÇ Gönüllüleri tarafından uygun görülmemişse, üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Tekrarlamak isterim ki TUİÇ Çanakkale Toplantısı’na katılan arkadaşlarımızı TUİÇ Eş Başkanı Kemal GÜLPINAR olarak tebrik ediyorum, ki ben şahsımın TUİÇ Facebook grubuna bu gerekçeleri sıraladığını, eğer ulaşmamış olanlar varsa bunları sizlere uygun bir şekilde sanal ortamdan ekli dosyalar halinde göndereceğimi ifade etmek isterim

“TUİÇ Çanakkale İstişare Toplantısı 2009”Katılımcılarıyla Yapmış Olduğum Görüşmeler?

Toplantıya iştirak eden birçok arkadaşımızla toplantı sonrasında telefon veya MSN yoluyla yaptığım görüşmelerde kendilerinin şahsımın Çanakkale Toplantısı’na katılmamış olmamdan duydukları üzüntüleri dile getirmeleri, fakat önümüzdeki döneme dair görüşlerimi almak istemeleri doğrultusundaki kararlı inançları TUİÇ’in geleceği açısından birlik ve beraberliği önemseyen çizgi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de önümüzdeki toplantının ev sahibi olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Deniz HİNTBAHAR’ın bu konudaki uzlaşı ve işbirliği hususundaki yaklaşımı ve TUİÇ Eş Başkanı Kemal GÜLPINAR’ın ve toplantıya belirli sebeplerle katılmayan Eş Başkanlarımızın emekleri ve katkılarını göz ardı edemeyeceğini bildirmesi biz TUİÇ’in geleceğini ortak akılda gören Gönüllüler olarak mutlu etmiştir.
İkinci olarak 2008-2009 döneminde Bakü Kafkas Üniversitesi Interest Club’un Başkan Yardımcısı İbrahim ALBAYRAK ile yapmış olduğum görüşmeyi vurgulamak istiyorum. Kendisi TUİÇ’in ilk yapılanma aşamasında İzmir Eylül 2009 Eylül Çalıştay’ına da katılmış ve o aşaman bugüne değin üst oluşum yapısına desteğini sürdürmüştü. Yapmış olduğumuz birebir görüşmede de kendisi ortak aklın altını önemle çizmiş, çözümlerin bulunması gerekliliğini vurgulamıştır. Aynı zamanda bu zamana kadar ortaya konan emeklerin de, yapılanların da güçlenerek devam etmesi için şahsımın TUİÇ ağı içerisindeki devamının önemli olduğunu vurgulaması beni ve yola güçlenerek devam etmek isteyen tüm TUİÇ Gönüllüleri gelecek adına rahatlatmıştır.
Fakat önem verdiğim bir diğer görüşme de Burak YALIM ile yapmış olduğum görüşmedir. Kendisi de TUİÇ ağı içerisinde beraber ve birlik içerisinde olmamızın önemli olduğunu vurgulamıştır. Diğer TUİÇ Gönüllüleri ile yapacağım görüşmelerde kendisinin tutumunun belirleyici olacağının altını çizmiştir, hatta kendisi TUİÇ toplantısının şahsımın Erasmus Sınavı’na denk gelmesi durumda ertelenmesi gibi seçenekleri dahi göz önünde tutacağına dair söz vererek samimiyeti ifade etmiştir. Bu aşamada karşılıklı sevgi ve saygıyı her zaman koruyacağımızı bilmek beni derinden bir kez daha etkilemiştir. Bir kez daha kendisine bu duruşundan dolayı teşekkürlerimi sunmaktan onur duyarım.
Daha yapmış olduğum birçok görüşme söz konusu, bu aşamada hepsini saymam imkânsız, Son olarak ifade etmek istediğim görüşme İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Kulübü Başkanı Tolga Bağ ile yaptığımdır. Kendisi de taslak olarak hazırlamaya çalıştığı Tüzük konusunda, ve TUİÇ Geleceği hususunda konuştuk,ve kendisi şahsıma TUİÇ içerisinde Eş Başkanlar arasında yaşanacak uyumun tüm TUİÇ Gönüllülerine de aynen yansıyacağını,aksini düşünemediğini ifade etti. Bende kendisine bu aşamada aynı görüşte olduğumuzu ve TUİÇ Gönüllüsü olarak benimde Eş Başkanlar arasında Eskişehir Toplantısıyla beraber uyum hususunda ortaklıkların sağlanacağına olan inancımın tam olduğunu belirttim. Kendisi de topluluğunun uyumun ve işbirliğinin olması halinde TUİÇ’in daha verimli olacağına dair inançlarını dile getirdi.
Kısacası,bir çok arkadaşımla yapmış olduğum görüşmeden ortaya çıkan sonuç uyumlu birliktelik ve geleceğe yönelik kararlı bir vizyona yapılacak adımların geçmişteki emeklerden de güç alarak ilerlemesi ve tecrübelerin birikimlerin parçalanarak değil birleşerek yola devam etmesidir. Tekrar ifade etmek isterim ki bu anlamda TUİÇ Gönüllüsü Kemal GÜLPINAR olarak elimi tüm TUİÇ gönüllülerine koşulsuz ve şartsız olarak uzatıyorum

TUİÇ Yapılanma Sürecine Katkıda Bulunan Arkadaşlarıma Teşekkürler

Bu aşamada başta dönemin Çanakkale Başkanı Burak YALIM ve 2009-10 dönemi Çanakkale Başkanı olan Serhan DURAK olmak üzere bu süreçte beraber çalıştığım dönemin Bursa Uludağ Başkanı Parkan UZASLAN ve 2009-10 dönemi Başkanı Tunç DEMİRTAŞ ve Mersin Çağ Üniversitesi Başkanı Ferit Efe KOZALI,dönemin Adnan Menderes Üniversitesi Başkanı Emre ATEŞ, dönemin Karadeniz Teknik Üniversitesi Başkanı Ömer ERGÜN ve dönemin Başkan Yardımcısı Ogün ÖZTÜRK,dönemin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Başkanı Sevilay YILDIRIM, dönemin Bahçeşehir Üniversitesi Başkanı Selma BARDAKÇI,dönemin Kocaeli Üniversitesi Başkanı Erdem ve bireysel katılımcı ve değerli dostlarım TUİÇ Foreign Contact Projesi’ni ortaya koyan Emrah ÖZMEN, TUİÇ Uzak Çevre Projesi’ni ortaya koyan Engin Yüksel MEDİN son olarak Basın-Yayın taslak projeleriyle Esat Olgun BUHARALIOĞLU’ya ve ismini sayamadığım yüzlerce TUİÇ Gönüllüsüne bu isimler üzerinden teşekkürlerimi bir borç bilirim.